Tuesday, October 28, 2014

Arabski: większy nacisk na mówienie, czyli... egipski od nowa

Dwa tygodnie temu napisałem, że nadszedł czas na bardziej aktywną fazę nauki arabskiego. Pisałem, że chciałbym większy nacisk położyć na mówienie niż na gramatykę i wkuwanie słówek. No i mam problem. Bo jak tu położyć większy nacisk na mówienie, skoro w Modern Standard Arabic, którego się uczę... nic nie mówi! Jak to? Rzecz w tym że MSA to język literatury i mediów, także tych elektronicznych, takich jak Al Dżazira czy Al Arabija. Ale nikt nie używa go w życiu codziennym. Po co więc ćwiczyć mówienie w tej odmianie? Hm, po to żeby zrobić wrażenie na innych? ;) Ale przecież nie o to chodzi. Skoro więc mowa o mówieniu, to trzeba się zdecydować na dialekt. W moim przypadku: egipski.
Share:

Arabic: focus on speaking, which means: return to Egyptian

Two weeks ago I wrote that the time has come to begin a more active phase in learning Arabic. I wrote that I would like to put more stress on speaking than on grammar and learning vocabulary. Well, I got a problem. How am I to focus on speaking since I learn Modern Standard Arabic and... no one speaks it! How come? The truth is that MSA is a language of literature and media, including electronic ones, like Al Jazeera or Al Arabiya. But no one uses it in everyday life. What's the use of practicing speaking in it then? Hm, to make an impression on others? ;) But that's not the clue. Since it's all about speaking, it's necessary to decide on a dialect. In my case: Egyptian.

Share:

Tuesday, October 14, 2014

Time to start an active phase of studies

اليوم كنت أدرس قليلا اللفة العربية. أكملت دراستي الكتاب اللتي نشرتها جامعة كامبريدج عنوانه 
"Elementary Modern Standard Arabic". 
In English it will sound like this: Today I have been learning Arabic a little. I completed studying the book published by the University of Cambridge under the title "Elementary Standard Modern Arabic". Another step of building a base to continue my studies behind me. What next? More studying! As a person who does not feel satisfied after having learned some basic grammatical structures and small stock of vocabulary, I am conscious that the real studies are still ahead of me. What do I need the grammar rules for if I will not be able to use them? What do I need the vocabulary for if I will not be capable to use it actively?
Share:

Czas na aktywną fazę nauki

اليوم كنت أدرس قليلا اللفة العربية. أكملت دراستي الكتاب اللتي نشرتها جامعة كامبريدج عنوانه "Elementary Modern Standard Arabic". 
Po polsku będzie to brzmiało tak: Dzisiaj uczyłem się trochę języka arabskiego. Skończyłem studiowanie książki wydanej przez Uniwersytet Cambridge zatytułowanej "Elementary Standard Modern Arabic". Kolejny etap budowania bazy do dalszej nauki za mną. Co dalej? Jeszcze więcej nauki! Jako osoba, która nie zadowala się znajomością kilku podstawowych konstrukcji gramatycznych i niewielkiego zasobu słów, mam świadomość, że prawdziwa nauka właściwie jeszcze przede mną. Bo po co mi znajomość zasad gramatyki, jeśli nie będę umiał ich stosować w praktyce. Co mi po wzbogacaniu słownictwa, jeśli nie będę umiał aktywnie z niego korzystać.
Share:

Thursday, October 9, 2014

Arabic Language Community on G+

Yesterday I created a new community on Google+, Arabic Language Community. My aim is to bring together speakers and learners of Arabic to help each other and to discuss things connected with this language. I hope with time it will become a vibrant place to exchange thoughts, opinions and experiences.

I know there are many sites and forums but this place is supposed to give you close to immediate feedback as most of us use social media on a daily basis.

For me personally, it is supposed to be the next step in my Arabic studies, to be more active in creating posts in this language and to share what I have already learned and get feedback from native speakers.

I guess at first al-fuSHa (Modern Standard Arabic) will be the most discussed here, but I hope that with time there will also be parts related to colloquial versions, like Egyptian, Levantine and so on.

If you learn or speak Arabic, feel free to join us!

Share: