Wednesday, September 17, 2014

Does the Arabic hamza exist in Polish?

Last week I discovered another similarity between my mother tongue, Polish, and Arabic, namely something called in English grammar books a glottal stop. It is fascinating: to see the similarities where - as it may seem - there are only differences. What do I mean? Who learns Arabic, they know that a glottal stop or hamza is a consonant spelled in this language as: ء. Its carrier is for example an alif, then it looks like this: أ or like this: إ. (Of course I mean these little signs written as superscript or subscript.)


Share:

Czy w języku polskim występuje hamza - znana uczącym się arabskiego?

W ubiegłym tygodniu odkryłem kolejne podobieństwo między moim ojczystym językiem, polskim a arabskim, mianowicie coś co w gramatykach pisanych po angielsku określa się mianem glottal stop. To pasjonujące: dostrzegać podobieństwa tam, gdzie - jak by się wydawało - są tylko różnice. O co tu chodzi? Kto uczy się arabskiego, ten wie, że glottal stop lub hamza to w tym języku spółgłoska zapisywana za pomocą znaku: ء. Jej nośnikiem jest na przykład alif, wtedy wygląda to tak: أ albo tak: إ. (Oczywiście mowa o tych malutkich znaczkach zapisywanych indeksem górnym lub dolnym.)


Share: