Friday, July 11, 2014

Więcej wysiłku, żeby osiągnąć poziom konwersacyjny

Równolegle z kursem "Al 9Arabiyyatu Bayna Yadayk" (więcej na ten temat tutaj), który rozpocząłem w ubiegłym tygodniu, zabrałem się za inny kurs. To "Elementary Modern Standard Arabic" pod redakcją Petera F. Abbouda, profesor języka arabskiego na University of Texas w Austin i Ernesta N. McCarusa, profesora języka arabskiego na University of Michigan. W nadchodzących tygodniach i miesiącach niemal całą swoją uwagę skupię na arabskim, żeby osiągnąć przynajmniej podstawowy poziom konwersacyjny. W tym celu będę z pewnością potrzebował nie tylko książek, ale także - przede wszystkim - znacznej pomocy przyjaciół z krajów arabskich.

Share:

Tuesday, July 8, 2014

More effort to reach conversational level

Simultaneously with the course "Al 9Arabiyyatu Bayna Yadayk" (more on this here) which I started last week, I have also taken to another course. It's "Elementary Modern Standard Arabic" edited by Peter F. Abboud, professor of Arabic at the University of Texas in Austin and Ernest N. McCarus, professor of Arabic at the University of Michigan. I will put nearly all my attention to Arabic in the coming weeks and months to reach at least a basic conversational level. For this I will surely need not only books but also - and foremost - much help from my friends from Arab countries.

Share:

Saturday, July 5, 2014

Czas na ćwiczenie trybu subjuntivo

Rzadko piszę tutaj o hiszpańskim, mimo że jest to mój "najulubieńszy" język. Przyznaję, że rzadko uczę się w pełnym tego słowo znaczeniu, raczej czytam, słuchać czy oglądam, żeby ciągle się osłuchiwać, wzbogacać słownictwo itd. Jednak od czasu do czasu, nawet jeśli dobrze zna się język, warto wrócić do podstawowych i dobrze znanych zagadnień. Tak jest i tym razem. Od wczoraj robię sobie solidną powtórkę trybu subjuntivo.
Share:

Arabic course with books, audio and video

Al-9Arabiyyatu Bayna Yadayk - this is the course I chose to continue my studies after finishing DLI Modern Standard Arabic Basic Course (more on that here). In fact, it will be more like a review of what I have already learned, then going much further. But I think I need it to strengthen my knowledge. It is a 3-book set accompanied by audio material. It is entirely in Arabic which is also a plus of this course. What's more, all the lessons are available on You Tube in the form of recorded sessions.

Share:

Arabski - kurs z książkami, audio i video

Al-9Arabiyyatu Bayna Yadayk - ten właśnie kurs wybrałem w celu kontynuowania nauki języka arabskiego po tym jak skończyłem DLI Modern Standard Arabic Basic Course (więcej na ten temat -  tutaj). Właściwie będzie to bardziej powtórka tego, czego się już nauczyłem niż pójście dalej. Ale myślę, że potrzebuję ugruntować swoją wiedzę. Kurs składa się z 3 podręczników, którym towarzyszy materiał audio.Książki są całkowicie po arabsku, co jest plusem tego kursu. Poza tym, wszystkie lekcje są dostępne na You Tube w formie nagranych sesji.

Share: