Tuesday, December 31, 2013

Języki - postępy: grudzień 2013

To ostatni raport w takiej formie. Zdecydowałem, że nie będę tak dokładny w liczeniu godzin. Powód? I tak nie liczyłem dotychczas czasu poświęcanego na angielski i hiszpański (nie było to nauka w ścisłym znaczeniu tego słowa) - choć czasem zastanawiałem się, czy nie powinienem tego robić. Czasem przeglądam strony internetowej i czytam coś na nich w kilku językach. Powinienem to liczyć, czy nie? Podobnie jest z programami TV. Dlatego nadal będę zapisywał, czego się uczę, co czytam - ogólnie, co powinno mi pomóc w utrzymaniu motywacji i w rejestrowaniu postępów, ale - podkreślam - w bardziej ogólnym znaczeniu. Nie będę dłużej zliczał godzin. Ale... spróbuję pisać więcej postów w językach, których się uczę, żeby ćwiczyć i ten aspekt.
Share:

Languages - progress: December 2013

This is the last report in this form. I decided not to be so strict in counting the hours. The reason? I haven’t counted hours for English and Spanish - one day I think I should, the other - not. Sometimes I browse the web in several languages every day. Should I count it or not? The same with TV programs. That’s why I think I will still register what I studied, what I read etc. to keep me motivated and to register my progress, but in more general terms. I will no longer count the hours. But... I will try to write more in the languages I learn to practise this aspect.
Share:

Sunday, December 22, 2013

Why I won't use SwahiliPod101

I was very happy when I encountered SwahiliPod101 website. Because I learned Swahili some time ago and I think about returning to it next year, I thought subscribing to their Word of the Day service would be a good starting point to. What's more, I circled the site on Google+ not to miss anything. How disappointed I've felt when I found several errors in what they teach. And I'm just a beginner!

Share:

Thursday, December 5, 2013

Vamos falar sobre viagens

Yesterday, on Wednesday, December 4th, I hosted my first language practice hangout under the title "Vamos falar sobre viagens". I prepared some useful vocabulary connected with traveling. During this first hangout we were to review the vocabulary and to create simple sentences. Next week we will talk more about our traveling experiences and interesting places we would recommend to travel to.
Share:

Tuesday, December 3, 2013

The girl who stood up for education and was shot by the Taliban

This story made headlines all over the world a year ago. A girl from Pakistan was shot by a Talib on her way from school. Why? She just wanted to learn… Now her story has been published as a book "I Am Malala". She dedicates it to “all the girls who have faced injustice and been silenced. Together we will be heard”.
Share:

Sunday, December 1, 2013

Languages - progress: November 2013

Arabic (MSA) continues to be my priority. I tried to do something about his language every day, be it reading, learning vocabulary, studying grammatical issues or watching TV. Second and third place hold Hindi and Turkish which reflects my attraction to eastern languages. I’m glad I continue to keep up with my language studies inspite of starting new postgraduate studies in technologies of electronic information processing.
Share:

Języki - postępy: listopad 2013

Arabski (MSA) nadal jest moim priorytetem. Starałem się codziennie robić coś związanego z tym językiem, czy było to czytanie, nauka słownictwa, studiowanie zagadnień gramatycznych czy oglądanie TV. Drugie i trzecie miejsce zajęły hindi i turecki co odzwierciedla moją fascynację językami Wschodu. Cieszę się, że udaje mi się utrzymywać tempo nauki, mimo że rozpocząłem kolejne studia podyplomowe związane z technologiami elektronicznego przetwarzania informacji.
Share: