Saturday, May 4, 2013

Errors in „El nuevo Portugués sin esfuerzo”

Some time ago I promised to write about the errors I found in „El nuevo Portugués sin esfuerzo” (third edicion), published by Assimil in 2005. Some are more serious, some are less. I’m sure they are just a result of the careless editing or rather proof-reading. Nonetheless I think you shouldn’t find so many errors in a textbook.
Share:

Wednesday, May 1, 2013

Języki – postępy: kwiecień 2013

Kwiecień był bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o moje studia językowe, szczególnie w aspekcie używania języka. W marcu zacząłem uczestniczyć w hangoutach językowych na Google+ (Language Practice Hangouts). Ta społeczność stworzona przez kilku entuzjastów jest w mojej opinii doskonałym pomysłem. Napisałem o tym tutaj (po angielsku).Niektóre języki są bardzo popularne, np. francuski i hiszpański, inne – nie, jak turecki i polski. Miałem również sposobność „zagłębienia” się we francuskim podczas krótkiej podróży do Francji.
Share:

Languages – progress: April 2013

April was a very good month when it comes to my language studies, especially in terms of practicing. In March I started to participate in Language Practice Hangouts on Google+. This community created by several enthusiasts is in my opinion an excellent idea. I wrote about it here. Some languages are very popular, like e.g. French and Spanish, some – not, like Turkish and Polish. I also had an opportunity to immerse in French during my short trip to France.
Share: