Wednesday, July 25, 2012

J'irais bien boire un café

Conditionnel présent to czas, który poznałem chwilę temu, więc tym postem nadrabiam zaległości. Nie będę się nad nim rozwodził, bo ani tworzenie, ani zastosowanie nie powinny nastręczać żadnych trudności.

Tworzenie
Do tematu czasownika w czasie futur simple (zwykle będzie to taka sama forma jak bezokolicznik) dodajemy końcówki osobowe:
-ais
-ais
-ait
-ions
-iez
-aient

Przykład: parler
je parlais
tu parlais
il/elle parlait
nous parlions
vous parliez
ils/elles parlaient

Kiedy używamy
- kiedy chcemy wyrazić przypuszczenie, radę, wątpliwość, życzenie,
- w zwrotach grzecznościowych, dla złagodzenia wypowiedzi,
- w mediach czas ten jest często używany do opisywania sytuacji, które nie zostały potwierdzone,
- w zdaniach warunkowych typu: gdybym wiedział, tobym powiedział.

Przykładowe zdania
Je voudrais acheter une voiture.
J'irais bien boire un café.
Tu devrais le faire tout de suite.
Peut-être ils viendraient avec nous.
Si je le savait, je le dirais.
Share:

0 komentarze:

Post a Comment