Tuesday, June 26, 2012

Ne m’en veux pas

Kolejne ciekawe wyrażenie francuskie, które warto znać: Ne m’en veux pas - Nie miej mi tego za złe. Przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że tryb rozkazujący czasownika “vouloir” (chcieć) można w języku francuskim utworzyć na dwa sposoby.
Sposób I - na potrzeby wyrażenia “en vouloir” (formy są identyczne jak w przypadku czasu teraźniejszego)
veux
voulons
voulez
Ne m’en veux pas.
Ne lui en voulons pas.
Ne lui en voulez pas.

Sposób II - na potrzeby formułek grzecznościowych typu “zechce pani...”
veuille
veuillons
veuillez
Veuillez vous asseoir - Zechce Pan/Pan usiąść
Veuille me rendre ce service - Zechciej mi oddać tę przysługę (po polsku brzmi nieco sztucznie)
Share:

0 komentarze:

Post a Comment