Monday, June 11, 2012

Je viens de lire ce livre

Passé récent to trzeci czas przeszły języka francuskiego, który poznałem studiując podręcznik “Mówimy po francusku”. Używa się go chcąc wyrazić, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości, niemal przed chwilą.

Budowa Passé recent jest bardzo prosta:
venir w czasie teraźniejszym + de + bezokolicznik (infinitif)

Przykłady:
Je viens de terminer mes études.
Tu viens de lire ce livre.
Elle vient de téléphoner.
Share:

0 komentarze:

Post a Comment