Monday, June 11, 2012

En novembre je partirai en vacances

Czas zwany po francusku Futur simple jest podstawowym czasem przyszłym w tym języku, chociaż częściej używany jest zapewne Futur proche, zwłaszcza w języku potocznym. Przykład: Je finirai mon travail dans deux jours.

Tworzenie Futur simple
W przypadku czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -er i -ir, dodajemy do niego odpowiednie końcówki:
je -ai
tu -as
il/elle -a
nous -ons
bous - ez
ils/elles -ont

Przykłady:
je travaillerai
tu travailleras
il travaillera
nous travaillerons
vous travaillerez
ils travailleront

je partirai
tu partiras
il partira
nous partirons
vous partirez
ils partiront

W przypadku czasowników zakończonych na -re, na przykład écrire, końcówki są te same, tyle że przed ich dodaniem odcinamy końcowe -e od bezokolicznika. Przykład:
j’écrirai
tu écriras
il écrira
nous écrirons
vous écrirez
ils écriront

Proste? Proste. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre czasowniki tworzą ten czas w sposób nieregularny. Oto one:
aller - j’irai
avoir - j’aurai
courir - je courrai
devoir - je devrai
envoyer - j’enverrai
être - je serai
faire - je ferai
mourrir - je mourrai
pouvoir - je pourrai
recevoir - je recevrai
savoir - je saurai
venir - je viendrai
voir - je verrai
vouloir - je voudrai

s’assoir - je m’assoirai / je m’assiérai
falloir - il faudra (czasownik używany w 3 os. lp.)
plevoir - il pleuvra (czasownik używany w 3 os. lp.)
Share:

0 komentarze:

Post a Comment