Tuesday, May 8, 2012

Quand j'étais jeune... Imparfait

Czas imparfait to drugi czas przeszły omawiany w podręczniku „Mówimy po francusku”. Pierwszym był passé camposé. LINK Sposób tworzenia imparfait jest bardzo prosty, podobnie jego użycie. Nie powinno ono nastręczać problemu.

Tworzenie
Do tematu czasownika odmienionego w pierwszej osobiej liczby mnogiej (nous) czasu teraźniejszego dodajemy następujące końcówki:
-ais        je parl-ais
-ais        tu parl-ais
-ait         il parl-ait
-ions      nous parl-ions
-iez        vous parl-iez
-aient    ils parl-aient

Czasu tego używamy:
-gdy opisujemy stan, trwanie, powtarzanie się czynności, gdy nie jest ona wyraźnie zakończona,
-w opisach sytuacji, osób, rzeczy, itd.,
-gdy chcemy wyrazić czynność równoczesną do innej czynności przeszłej albo pokazać tło tej czynności,
Czas ten często wyraża aspekt niedokonany.

Czasownik avoir odmienia się w imparfait regularnie:
j’avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

Nieregularna jest odmiana être:
j’étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient
Uwaga: jeśli zapamiętamy, że tematem w tym przypadku jest „ét-”, końcówki są takie same jak w przypadku pozostałych czasowników.

Przykłady:
Chaque samedi ils jouaient au tennis.
Chaque lundi j’allai à ce magazin.
Quand j'étais jeune je faisais du sport.
Il était vraiment fatigué.
Share:

0 komentarze:

Post a Comment