Monday, May 7, 2012

Passé composé – czas przeszły w języku francuskim

Czas ten jest po polsku określany jako czas przeszły złożony dokonany i jest najczęściej używaną konstrukcją do wyrażania tego co wydarzyło się w przeszłości. Tworzy się go przy pomocy czasownika posiłkowego avoir lub être odmienionego w czasie teraźniejszym oraz z imiesłowu przeszłego czasownika głównego. Ten drugi przypadek dotyczy czasowników ruchu takich jak aller, venir itp. oraz form zwrotnych.

Czasu passé composé używamy, gdy mówimy:
-o czynności lub wydarzeniu, które jest zakończone;
-o czynności lub wydarzeniu, które jest jednorazowe;
-o wydarzeniu, które miało miejsce w przeszłości, a jego skutki są odczuwalne w teraźniejszości;
-o wydarzeniu umieszczonym w ramach czasowych, które są bezpośrednio wyrażone w zdaniu lub pozostają domyślne;
-o czynnościach następujących po sobie (zakończonych);
-o przejściu z jednego stanu w drugi, na przykład „Les fleurs ont fleuri” (kwiaty zakwitły).

O ile w przypadku avoir sprawa jest prosta: imiesłów ma zawsze taką samą formę (rodzaj męski, liczba pojedyncza), przykład:
j’ai commencé
tu as commencé
il / elle a commencé
nous avons commencé
vous avez commencé
ils / elles ont commencé
o tyle w przypadku être musimy imiesłów dostosować do podmiotu, przykład:
je suis allé / allée
tu es allé / allée
il est allé / elle est allée
nous sommes allés / allées
vous êtes allés / allées
ils sont allés
elles sont allées

Wzór odmiany czasownika zwrotnego:
je me suis réveillé / réveillée
tu t’es réveillé / réveillée
il s’est réveillé / elle s’est réveillée
nous nous sommes réveillés / réveillées
vous vous êtes réveillés / réveillées
ils se sont réveillés / elles se sont réveillées

Inne przykłady:
J’ai commencé le travail le matin et j’ai finit le soir.
Il a mangé déjà son petit-dejeuner.
Il est sorti de la maison.

Czasowniki, które wymagają être:
aller – iść, jechać
arriver – przyjść, przyjechać
descendre – schodzić
devenir – stać się, zostać
entrer – wchodzić
monter – wchodzić
mourir – umierać
naître – urodzić się
partir – wyjechać
passer – przechodzić, przejeżdżać
rentrer – wracać
rester – zostać
retourner – wrócić
sortir – wyjść
tomber – upaść
venir – przybyć, przyjechać

Share:

0 komentarze:

Post a Comment