Saturday, April 21, 2012

Irytujące błędy w podręczniku językowym

Ledwie zacząłem studiować jeden z bardziej popularnych podręczników do nauki języka arabskiego, a konkretnie „Colloquial Arabic of Egypt”, a już znalazłem kilka błędów. Nie są one zbyt duże, bo nie dotyczą gramatyki czy tłumaczenia, ale transkrypcji.
Tym, którzy nie są obeznani z arabskim wyjaśniam: w tym języku są dwa rodzaje “d”, “t” i ”s” (i paru innych spółgłosek) i trzy rodzaje “h”. Zatem bardzo ważna jest właściwa transkrypcja, żeby nauczyć się poprawnie wymawiać dane słowa. Czasem nawet mała zmiana w wymowie może mieć duże znaczenie dla sensu wypowiedzi.

Irytuje mnie bardzo, kiedy znajduję błędy w książkach do nauki języków obcych. Moim zdaniem, powinny być pisane i wydawane ze szczególną dbałością. W “Colloquial Arabic of Egypt” imię “Hasan” raz jest transliterowane na angielski jako “Hasan” a w innym miejscu jako “HaSan” (emfatyczne “S”), co zmienia nieco jego wymowę. Słowo “izzaayak”, które oznacza “jak się masz” w odniesieniu do mężczyzny, raz jest pisane “izzaayak” (i to jest prawidłowa wersja), a innym razem jako “izzaayyak”.

Te dwa błędy wychwyciłem na samym początku w lekcji 1.
To naprawdę irytujące jak wydawcy coraz mniej dbałą o to, co wydają.
Błędy opisane powyżej nie mają wielkiej wagi, ale inne mogą taką wagę mieć, zmieniając sens słowa czy nawet całego zdania. Znam podręczniki pełne podobnych błędów, na przykład “Portugués sin esfuerzo”, wydany przed paroma laty
przez wydawnictwo Assimil.
Ale to zupełnie inna historia.

W ciągu paru miesięcy nauki znalazłem w “Colloquial Arabic of Egypt” jeszcze wiele błędów. Oto one:
-s34: "shúkran" (dziękuję) z akcentem na "ú", ale niżej akcent znajduje się nad "á" - "shukrán”
-s37: przy podawaniu form dzierżawczych jest błąd w trzeciej osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego: jest "9andu" zamiast "9anduh"
-page43: liczba mnoga od "sawaa' " podana jest jako "sawaa'ii", a powinno być "sawaa'iin"
-s44: błąd w liczbie mnogiej od "muhandis", jest "mohandisiin", a powinno być "muhandisiin"
-s48: "uddaam", a powinno być" 'uddaam" – ten mały apostrof na początku to tzw. glottal stop, traktowany jest jako odrębna spółgłoska w języku arabskim, stąd jego brak jest uważany jak brak litery
-s48: raz jest "siriiráyn" a raz "siríiráyn"
-s48: "ba9d" jest przetłumaczone na "nawzajem" podczas gdy oznacza "po"; właściwa transkrypcja powinna wyglądać "ba9D"
-s50: w dialogu #2, przy końcu jest użyty zwrot "wi fiihaa takiif", a w tekście arabskim na s215 nie ma słowa "fiihaa"
-s53: "is-Saala" – powinno być "iS-Saala"
-s55: litera "l" raz jest przedstawiana jako "laam" a raz jako "lam"
s66: kolor "cytrynowy" jest pisany jako "liimuuni" a innym razem jako "lamuuni"; to nie wielki problem, ponieważ czasem jako krótką samogłoskę „wkłada się” w to samo miejsce "a", a innym razem "i", jednak myślę, że w podręczniku dla początkującego powinna być zachowana jakaś konsekwencja w transkrypcji
s67: liczba "40" raz jest pisana jako "arba9íin" a raz jako "9rba9íin"
-s64: "gallabíyya" i "galabíyya" na tej samej stronie
-s77: "kam" zamiast "kaam" ("ile")
-s84: "ahámm" (ważniejszy), ale na s83 to słowo jest pisane jako "áhamm" z akcentem na pierwsze "a"
-s90: "otobíis" (autobus) i " 'otobíis", ten mały > ' < znak to tzw. glottal stop (patrz wyżej)
-s91: "bit-taks" zamiast "bit-taksi" (taksówką)
-s103: "iT-Tayáara" – to samo słowo na s130 zostało zapisane jako "il-Tayáara"
-s104: "is-sáa9a sába9" na s108 widnieje jako "is-sáa9a sáb9a"
-s106: "madrása" (szkoła) na s125 jest pisane jako "mádrasa" z akcentem na pierwsze "a"
-s110: "núkhrug" (wychodzimy) na s124 jest pisane jako "nákhrug"
-s111: "H-ákhrug", na tej samej stronie jest pisane przez "ú" w słowie "b-úkhrug"
-s113: "gám9it il-qanáah" na s114 brzmi "gám9it il-qanáat"
-s123: słowo „squash” jest pisane z rodzajnikiem określonym jako "is-skwáash", podczas gdy na s125 widnieje jako „il-iskwáash"
-s126: słowo "tí9mil" na s128 jest zapisane jako "tí9mal"
-s127: podobnie jak wyżej: słowo "yí9mil" jest na s128 zapisane jako "yí9mal"
-s162: "9imáaraat" w słowniczku na s303 zostało zapisane jako "9imaráat"
-s192: liczba mnoga od "ustáaz" jest zapisana jako "usáatiza", ale w słowniczku na końcu książki, na s298, została zapisana jako "asáatza"

Ciekawe, czy ktoś zna jeszcze jakiś inne podręczniki z tyloma błędami?
Share:

0 komentarze:

Post a Comment