Monday, April 23, 2012

Czy tak trudno napisać podręcznik bez błędów?

Odnoszę wrażenie, że coraz więcej podręczników do nauki języków obcych jest pisanych niechlujnie, bez dokładnej korekty. To przecież nie gazety codzienne ani newsowe portale internetowe, na które informacje wrzuca się w pośpiechu, byle tylko być pierwszym. (Choć nawet ich autorów i wydawców nic nie zwalnia od poprawnego pisania.) Jednak podręcznik do nauki z podstawowymi błędami?

Niedawno pisałem o błędach w transliteracji tekstów i słów w angielskim podręczniku „Colloquial Arabic of Egypt”. Dziś dwa przykłady błędów w hiszpańskiej gramatyce języka portugalskiego „Gramática portuguesa” wydawnictwa Espasa.

W części dotyczącej czasownika znajdujemy tabele odmian w różnych czasach. I tak na stronie 74 podane są między innymi wzory odmian w czasie pretérito mais que perfeito de indicativo (czyli czasu zaprzeszłego), tyle że druga osoba liczby pojedynczej wszystkich trzech koniugacji jest podana błędnie. Zamiast „falaras” jest „falara”, zamiast „comeras” – „comera”, a zamiast „partiras” – „partira”. Niby nieduży błąd i łatwo go wypatrzyć, ale jednak... A to nie jedyna pomyłka w tej książce. Dwie strony dalej wzory tworzenia particípio. I znowu błędy. Czasowniki drugiej i trzeciej koniugacji tworzą go przez dodanie do tematu bezokolicznika końcówki -ido. A co widzimy tutaj? W tabeli widnieje końcówka -ado i błędne formy „comado” i „partado”.
Gratulacje dla autorów i wydawców!

Język portugalski nie ma chyba szczęścia do hiszpańskich podręczników. Sporo błędów można znaleźć w wydanym przez Assimil „El nuevo portugués sin esfuerzo”, ale o tym w innym tekście.

Share:

0 komentarze:

Post a Comment